CircLocal Slovenija

Izboljšanje krožnega javnega naročanja

CircLocal je evropski projekt, osredotočen na spodbujanje krožnega javnega naročanja z medregionalnim učenjem, akcijsko usmerjenimi delavnicami in izgradnjo skupnosti.
CircLocal Slovenija

Kako lahko h krožnemu gospodarstvu prispevam jaz?

Kaj lahko naredimo kot podjetja, javne institucija, posamezniki, aktivni državljani, občani, ki soustvarjamo prihodnost naše skupnosti?

CircLocal Slovenija

Projekt CircLocal: fokus javnega naročanja naj se usmeri k okoljevarstvenim ciljem

Mestna občina Novo mesto sodeluje v evropskem projektu CircLocal, katerega cilj je izmenjava dobrih praks na področju krožnega javnega naročanja.

Sestanek o projektu CircLocal

CircLocal Slovenija

Zadnje novice

Za kaj gre?

Prizadevamo si zmanjšati količino odpadkov

Kaj je krožno gospodarstvo?

Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov.

Kaj je krožno javno naročanje?

Krožno javno naročanje je pristop, ki prepoznava vlogo, ki jo javni organi lahko odigrajo pri prehodu v krožno gospodarstvo. Gre za proces, v okviru katerega javni organ naroči izdelek, storitev ali projekt po načelih krožnega gospodarstva.

Kaj je »Zero Waste«?

Zero Waste je življenju brez ali s čim manj odpadki in pomeni ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.

KEMSO

Krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki.

Projekti

Širimo krog
dobrih praks

Projekti

Širimo krog dobrih praks

KEMSO

Krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki.

Organizacije

Povezuje nas isti cilj

Mestna občina Novo mesto je vzpostavila lokalno mrežo organizacij, ki so aktivne na področju krožnega gospodarstva. Mreža je odprta za vse – veseli bomo, če se nam pridružite s svojim projektom.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več