Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Logotip DRPDNM

Tina Cigler

DPRD

tina.cigler@drpdnm.org
041 636 404

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, kulture in mladine.

Njegovo poslanstvo so »vključeni in aktivni posamezniki za odprto družbo«, zato si prizadeva za vključevanje socialno izključenih skupin, spodbuja aktivno državljanstvo in participacijo, predvsem med mladimi, ter spodbuja razvoj nevladnih organizacij in civilni dialog. Vse aktivnosti izvaja s strokovnim in prostovoljnim delom  ter z vključevanjem širše javnosti, pri tem pa širi vrednote človeškega dostojanstva, solidarnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva.

Spodbuja ideje, povezuje rešitve

DRPD je povezovalec idej, znanj in naporov različnih organizacij ter posameznikov, ki lahko prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. Pri tem skrbi, da se v reševanje lokalnih družbenih izzivov enakovredno vključujejo tudi nevladne organizacije, saj imajo vsaka na svojem področju delovanja bogata znanja in visoke etične zaveze svojim ciljem. Da bi lahko še bolj učinkovito prispevale k razvoju skupnosti, DRPD kot regionalno stičišče nevladnih organizacij izboljšuje tako njihovo usposobljenost kot sistemske pogoje za njihovo delovanje ter jih povezuje z ostalima sektorjema – javnim in ekonomskim. Takšne povezave ne le vodijo v boljši izkoristek kapacitet vseh sodelujočih v korist občanov, ampak so tudi ključni temelj trajnostnega razvoja.

Nepogrešljiv partner pri trajnostnih projektih

S širokimi izkušnjami in strokovnim znanjem na področju pridobivanja, koordiniranja in izvajanja evropskih in drugih projektov je DRPD nepogrešljiv partner pri vseh socialno in trajnostno naravnanih projektih, vključno s projekti krožnega gospodarstva. DRPD kot partner med drugim sodeluje pri projektih E-simbioza: e-platforma za podporo krožnemu gospodarstvu in Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje, je pa tudi član skupine Urbanka – pisarna celovite urbane prenove, ki spodbuja sodelovanje občanov pri odločanju o urejanju javnega prostora, s čimer se oblikujejo trajnostne in kakovostne rešitve, ki izboljšujejo kakovost bivanja

Zavest občanov o pomenu varovanja okolja krepijo tudi na videz majhna dejanja – udeleženke programov za vključevanje izdelujejo trajnostna darilca – svečke iz odpadnega jedilnega olja.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Več kot 200 občanov je v Urbanki oddalo 215 predlogov za izboljšanje urbanega okolja in kakovosti bivanja Novem mestu.

Urbanka zemljevid
Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več