Krožno gospodarstvo: od teorije k praksi

Spremeniti usmerjenost posameznika, podjetja ali javne ustanove iz linearnega v krožnega zahteva precej sprememb. V prvi vrsti v načinu razmišljanja nato pa procesov vedenja in delovanja. Pri tem je smotrno, da si zastavimo ambiciozne, a hkrati dosegljive cilje. Ne stremimo k popolnosti, pomembno pa je da začnemo, da začnemo takoj in da nato vztrajamo.

V okviru evropskega projekta CircLocal, ki spodbuja krožno javno naročanje, smo oblikovali priročnik s praktičnimi nasveti, kako lahko posamezniki, podjetja in javne institucije prispevamo h krožnemu gospodarstvu.

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Zavodom Knof pripravila priročnik, ki bo posameznikom, podjetjem in javnemu institucijam v pomoč pri iskanju poti, kako najbolj učinkovito prispevati svoj delež k prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo.

Priročnik vsebuje analizo tokov odpadkov v našem lokalnem okolju, konkretne nasvete, kaj lahko kot posamezniki ali organizacija naredimo, da zmanjšamo količino odpadkov in prispevamo k zagonu krožnega gospodarstva ter primere dobrih domačih in tujih dobrih praks.  

Ogled priročnika “Krožno gospodarstvo od teorije k praksi”

Kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih

V naslednjih letih se bo na področju recikliranih surovin zgodila revolucija v obliki prehoda v krožno gospodarstvo. Naši koši bodo postali zakladi. Naivno je pričakovati, da bomo lahko nenadzorovano kopičenje smeti prepuščali komunalnim podjetjem in ostalim zbirnim centrom. Odgovornost najprej nosijo proizvajalci, ki sedaj še vedno v večini oblikujejo izdelke zgolj po kriteriju donosa in brez ekološkega stroška.

Lahko pričakujemo, da bodo države in komunalna podjetja v bližnji prihodnosti spremenila svoje poslovne modele in svoje breme prerazporedila med podjetja in gospodinjstva. Podjetja, ki bodo uporabljala deviške materiale, bodo višje obdavčena, kar bo povzročilo večje povpraševanje po recikliranih surovinah. 

Pričakujemo lahko višje položnice za ravnanje z odpadki. To bo povzročilo povpraševanje po izdelkih brez odpadne embalaže in po iskanju alternativ za zniževanje mesečnih stroškov z naslova odpadkov.

Podjetja bodo prisiljena spremeniti svoje poslovne modele in opustiti trenutno masovno potrošnjo. Najprej bo potrebno temeljno spremeniti načrtovanje izdelkov. Vsak izdelek bo moral imeti izdelan življenjski cikel. Vnaprej bo določena oblika proizvodnje (obnovljivi viri, etično, ekološka proizvodnja, reciklirani materiali…), pomembna bo tudi distribucija in podaljševanje življenjskega cikla (popravljanje, predelava, ponovna uporaba) in na koncu poenostavljeno recikliranje.

Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več