CircLocal Slovenija

Krožno gospodarstvo

Kaj je krožno gospodarstvo?

Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče.

S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov. Ko izdelek pride do konca svoje življenjske poti, se materiale, iz katerega je izdelan, v največji možni meri obdrži v gospodarstvu. Tako se jih lahko s pridom vedno znova ponovno uporabi, kar še dodatno ustvarja vrednost.

Krožno gospodarstvo

V linearnem ekonomskem modelu se več kot 90% porabljenih surovin ne uporabi ponovno.

Lokalna gospodarstva so pri zadovoljevanje potreb po energiji, vodi in hrani vedno bolj odvisne od virov izven svojih meja, za katere pa tekmuje tudi naraščajoče prebivalstvo v drugih regijah. Zaradi iskanja teh virov in posledično ravnanja z nastajajočimi odpadki in emisijami so lokalne skupnosti pod velikim pritiskom. Slovenija je tako v letu 2015 v povprečju uvozila kar 71% surovin za domačo proizvodnjo. Več kot 90% porabljenih surovin se ne uporabi ponovno. Omejeni viri in vedno večji pritisk na njih kažejo, da bomo ob sedanjem ekonomskem modelu do leta 2035 potrebovali za dodaten planet virov ali pa radikalno spremenjeno, odgovornejše gospodarjenje.

Večina odpadkov, vključno z dragocenimi in redkimi materiali, gre na odlagališče ali se sežge.

Znotraj sedanjega linearnega ekonomskega modela proizvodnje in potrošnje se le majhen delež proizvedenih odpadkov ponovno uporabi, reciklira ali se z njimi trguje kot s sekundarno surovino. Velika večina odpadkov, vključno z dragocenimi in redkimi materiali, gre na odlagališče ali se sežge. V luči omejenih naravnih virov in naraščajočega svetovnega prebivalstva, se gospodarstva ne bodo več mogla zanašati na te linearne modele proizvodnje in porabe.

Rešitev je krožno gospodarstvo: koristi za gospodarstvo, družbo in okolje.

Krožno gospodarstvo je alternativa tem modelom, temelji pa na sistemskem pristopu h gospodarskemu razvoju, ki je oblikovan tako da imajo od njega korist gospodarstvo, družba in okolje. Temelji na treh principih: z inovativnim oblikovanjem procesov iz proizvodnega procesa odstraniti odpadke in onesnaženje; obdržati izdelke in materiale v vrednostni verigi za daljše obdobje, po izteku življenjske dobe izdelke uporabiti kot vir surovin za nadaljnjo uporabo; regeneracija degradiranega okolje.

Model krožnega gospodarstva razlikuje med tehničnimi in biološki cikli. V pravem krožnem gospodarstvu, se viri porabljajo samo v bioloških ciklih, kjer se porabljena živila in materiali na biološki osnovi (npr. bombaž ali les) dovajajo nazaj v sistem s postopki, kot so kompostiranje in anaerobna razkroj. Ti cikli regenerirajo žive sisteme (npr. tla), ki zagotavljajo obnovljive vire energije sredstva za gospodarstvo. V tehničnih ciklih povrnejo in obnovijo izdelki, komponente in materi s strategijami, ki vključujejo ponovno uporabo, popravila, predelava in (v skrajni sili) recikliranje.

Viri:

  • dokument Evropske komisije »Circular Procurement«
  • Evropski parlament
  • Eurostat
  • The Role of Circular Economy in Resource Story and the Cities
Piškotek

Na našem spletnem mestu za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje uporabljamo piškotke. Preberi več